Een Revolutionaire Richting in de Geestelijke Gezondheidszorg

Metabole Psychiatrie: Een Revolutionaire Richting in de Geestelijke Gezondheidszorg

In de wereld van de psychiatrie is er de afgelopen decennia een intrigerende ontwikkeling geweest die de grenzen van traditionele benaderingen heeft verlegd: metabole psychiatrie. Gesteund door pioniers als Dr. Abraham Hoffer en Professor Dr. Hemmo Drexhage, biedt deze benadering nieuwe hoop en mogelijkheden voor degenen die lijden aan mentale stoornissen.


Dr. Abraham Hoffer en Orthomoleculaire Psychiatrie

Dr. Abraham Hoffer, een gerespecteerde onderzoeker uit Canada, was een van de eersten die het belang van voeding en vitamines in de psychiatrie erkende. Zijn onderzoek in de jaren ’50 en ’60 was gericht op de rol van niacin (vitamine B3) in de behandeling van schizofrenie (1). Volgens Hoffer konden hoge doses niacin de symptomen van schizofrenie verbeteren en patiënten helpen een normaal leven te leiden.

Hoffer’s werk heeft geleid tot het ontstaan van de orthomoleculaire psychiatrie, die stelt dat mentale stoornissen het gevolg kunnen zijn van biochemische onevenwichtigheden die kunnen worden gecorrigeerd met de juiste voeding en supplementen (2).


Professor Dr. Hemmo Drexhage en Immunometabolisme

Aan de andere kant van de oceaan heeft Professor Dr. Hemmo Drexhage’s werk in Nederland bijgedragen aan ons begrip van de connectie tussen het immuunsysteem, metabolisme, en mentale gezondheid. Drexhage heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de rol van immuuncellen en ontstekingen bij psychiatrische aandoeningen zoals depressie en bipolaire stoornis (3).

Zijn bevindingen suggereren dat ontstekingen, vaak veroorzaakt door metabole onevenwichtigheden, een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling en het beloop van psychiatrische ziekten. Dit heeft geleid tot het idee dat anti-ontstekingsbehandelingen effectief kunnen zijn bij de behandeling van sommige mentale aandoeningen (4).


Conclusie

Metabole psychiatrie, met haar focus op biochemische processen, biedt een vernieuwend perspectief in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Dankzij pioniers als Dr. Abraham Hoffer en Professor Dr. Hemmo Drexhage worden nieuwe behandelingsmogelijkheden verkend die de levens van patiënten drastisch kunnen veranderen.


Bronvermeldingen:

  • Hoffer, A. (1970). Niacin in the treatment of schizophrenia. Canadian Psychiatric Association Journal, 15(6), 499-504.
  • Hoffer, A. (1989). Orthomolecular psychiatry. Schizophrenia, 18(3), 157-167.
  • Drexhage, H. A., Knijff, E. M., Padmos, R. C., Heul-Nieuwenhuijzen, L., Beumer, W., Versnel, M. A., … & Nolen, W. A. (2010). The mononuclear phagocyte system and its cytokine inflammatory networks in schizophrenia and bipolar disorder. Expert Review of Neurotherapeutics, 10(1), 59-76.
  • Drexhage, H. A., Hoogenboezem, T. H., Versnel, M. A., Berghout, A., Nolen, W. A., & Drexhage, R. C. (2011). The activation of monocyte and T cell networks in patients with bipolar disorder. Brain, Behavior, and Immunity, 25(6), 1206-1213